TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo
Tinh Hoa TV

TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

20/07/19, 15:00

Donald Trump

By Tinh Hoa 5 episodes