Chữ Hán – Nét chữ Thần truyền

Cổ Học Tinh Hoa 04/01/16, 07:05
Người ta biết đến chữ Hán là một loại chữ tượng hình, đằng sau mỗi chữ là một câu chuyện nhân sinh đầy ý nghĩa. Biểu cảm, sâu sắc là vậy, bởi đó là loại chữ viết không phải do con người tự mình sáng ...

Con người học vẽ tranh ba chiều như thế nào?

Tri thức 28/07/14, 18:35
Có lẽ tranh ba chiều hiện vẫn là xu hướng của nghệ thuật đương đại. Tuy nhiên nghệ thuật vẽ tranh ba chiều không chỉ mới xuất hiện gần đây mà nó có một lịch sử phát triển lâu dài. Kỹ thuật vẽ được hoàn ...