Ba ba liều chết trả thù người đi săn

Nhân quả - Luân hồi 18/02/16, 08:28
Hôm đó, mấy con ba ba mà Đường Ca bắt về, nằm yên tĩnh không động đậy, rất lạ, không giống như bình thường giãy giụa muốn chạy trốn. Trong đó còn có hai con tự bò lên thớt, như thể đang muốn chết, và không muốn chờ ...