Thần Châu trong mưa bão

Khám phá sinh mệnh 03/03/20, 10:00
Thần Châu kể từ khi Phật Chủ truyền Phật Pháp như thay da đổi thịt. Con người nơi đây bừng tỉnh nhận ra vẻ đẹp diệu kỳ của thiện lương. Từng người, từng người tiến vào tu luyện. Đạo đức thăng hoa, con người không ...