Bị tai nạn qua đời, Thần Cửu Giang xuất thủ cứu người đàn ông sống lại

27/07/22, 13:06 Thế giới tâm linh
(Ảnh minh họa qua Pixabay)

Trong cuốn ‘Cùng thần bí uyển’ có chép một câu chuyện như sau: vào ngày 10/2, năm thứ hai niên hiệu Thừa Thánh, Lương Nguyên đế, người đứng đầu của Tư Đồ phủ – Liễu Trường qua đời, con trai của ông là Liễu Bao đã mai táng cha ở Cửu Giang.

Ba năm sau, ngôi mộ bị cuốn trôi do mưa lớn cần phải cải táng, khi thay quan tài, Liễu Bao thấy cha ở trong quan tài mở mắt, ngực có khí ấm.

Một lúc sau, người cha nói với con trai rằng: “Ta sống lại đã một năm, cha không có cơ hội cho con biết. Thần Cửu Giang biết ta gặp nạn bất ngờ mà chết, liền phái Thần thổ địa đút sữa cho ta uống, cho nên ta không có chết. Bây giờ mưa to làm hư mộ phần của ta, cũng chính là điều mà Thần Cửu Giang đã làm để cứu ta.” Con trai đỡ cha dậy, bước ra khỏi quan tài. Người cha sống thêm 30 năm nữa rồi mới chết.

Tử Vi (Theo NTDTV)

Vì sao Lã Động Tân 3 năm không độ được 1 người

Vì sao Lã Động Tân 3 năm không độ được 1 người

SINH MỆNH CON NGƯỜI ĐẾN TỪ ĐÂU?

SINH MỆNH CON NGƯỜI ĐẾN TỪ ĐÂU?

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

Người Việt đang khao khát điều gì?

Người Việt đang khao khát điều gì?

 • Vì sao Lã Động Tân 3 năm không độ được 1 người

  Vì sao Lã Động Tân 3 năm không độ được 1 người

 • SINH MỆNH CON NGƯỜI ĐẾN TỪ ĐÂU?

  SINH MỆNH CON NGƯỜI ĐẾN TỪ ĐÂU?

 • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

 • Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

  Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

 • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

 • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

 • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

 • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

 • Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

  Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

 • Người Việt đang khao khát điều gì?

  Người Việt đang khao khát điều gì?

x