Kỳ bí hòn đá có ‘mắt’ và biết ‘khóc’

Bí ẩn 24/01/22, 09:44
Hòn đá có màu xanh, trên thân có một con mắt, khi người ta dùng nó để kỳ lưng thì nó sẽ chảy nước mắt… Hòn đá có màu xanh, trên thân có một con mắt. (Ảnh: Kiến Thức) Vào năm 2015, người đàn ông 50 ...